Kasteel Ter Wallen

Het statige kasteel in neo-Vlaamse-renaissancestijl dateert van 1906 en ademt heel wat geschiedenis uit. Ter Wallen werd gebouwd door Joseph Van Naemen op de plaats waar tot dan de hofstede De Rode poort stond. De naam Ter Wallen verwijst naar de wallen die ooit rond de hoeve lagen. 

De bekende architect Walter Vercoutere leverde het ontwerp. Samen met zijn vader (Jules Vercoutere) vormde hij 'Bureau Technique Vercoutere' met hoofzetel te Gent en bijhuis in Izegem. Ze ontwierpen vooral woningen voor kapitaalkrachtige burgers en industriëlen, alsook bedrijfsgebouwen. 

 

De bouwheer

De bouwheer, Joseph van Naemen, was afkomstig uit een welvarende textielfamilie uit Sint-Niklaas. Hij werd er geboren op 25 december 1871. 

Op 33 jarige leeftijd (1904) stapte hij in het huwelijksbootje met Susanne Vanden Bogaerde. Zij was de dochter van Valère Vanden Bogaerde, grootgrondbezitter en burgemeester van Izegem. Hij was beroepshalve industrieel en stichte in 1900 de elektriciteitscentrale van Izegem. 

Joseph Van Naemen was een belangrijk figuur in Izegem. In 1907 werd hij gemeenteraadslid en in 1909 schepen. Hij was actief in tal van verenigingen. 

Verder verloop...

Gedurende vier jaar hebben Joseph en Susanne van het Kasteel Ter Wallen kunnen genieten. In 1910 sterft Susanne op jonge leeftijd en blijft Joseph alleen achter. Drie jaar later zegt Joseph Ter Wallen vaarwel en keert hij terug naar zijn geboortestad. 

Hij verpacht het kasteel aan de Zusters Urselinen van Blois waar voortaan privé-lessen aan kinderen van de Izegemse burgerij werden gegeven. In de zomer van 1917 werd het kasteel ingericht als militair hospitaal voor Duitse soldaten die gewond terugkwamen van het slagveld.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel verkocht aan de borstelfabrikant Wybo uit Izegem. Hij maakte er een gelegenheidsrestaurant van en allerlei feesten werden op het domein georganiseerd. Ook voormalig Vlaams Minister President, Geert Bourgeois, trouwde op het kasteeldomein. Begin 1985 sloot het restaurant officieel de deuren en werd het kasteel privé bewoond.